โครงการอาชีพ ระยะสั้น 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนาจัดทำโครงการ
อาชีพระยะสั้น การปลูกมะนาวนอกฤดู หรือ
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ จัดขึ้น ณ กศน.
ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ม.2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
โดย มีงบประมาณ 10,000 บาท จัดซื้อวัสดุ การปลูก
มะนาว และ จัดหาวิทยากร ซึ่งจะจัดโครงการใน
วันที่ 2-11 พฤษภาคม นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๕๕  2_page2_image2ข่าวประชาสัมพันธ์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๕๕  2_page2_image4 ข่าวประชาสัมพันธ์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๕๕  2_page2_image3  ข่าวประชาสัมพันธ์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๕๕  2_page2_image8 ข่าวประชาสัมพันธ์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๕๕  2_page2_image14