สอบปลายภาคเรียน  7-8 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลรชธานี

11040219_1075267175823106_753087419_n 11041507_1075267129156444_1147296812_n 11050957_1075267142489776_1801986029_n