โครงการอาชีพระยะสั้น 40 ชั่วโมง การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

โครงการอาชีพ ระยะสั้น 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนาจัดทำโครงการ
อาชีพระยะสั้น การปลูกมะนาวนอกฤดู หรือ
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ จัดขึ้น ณ กศน.
ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ม.2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
โดย มีงบประมาณ 10,000 บาท จัดซื้อวัสดุ การปลูก
มะนาว และ จัดหาวิทยากร ซึ่งจะจัดโครงการใน
วันที่ 2-11 พฤษภาคม นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๕๕  2_page2_image2ข่าวประชาสัมพันธ์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๕๕  2_page2_image4 ข่าวประชาสัมพันธ์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๕๕  2_page2_image3  ข่าวประชาสัมพันธ์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๕๕  2_page2_image8 ข่าวประชาสัมพันธ์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน พศ ๒๕๕๕  2_page2_image14

นิเทศ สนามสอบ โรงเรียนบ้านตากแดด

คณะ นิเทศจาก กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย อ.ทองชุ่น อุ่นคำ และคณะ นิเทศ สนามสอบโรงเรียนบ้านตากแดด ผลการนิเทศ เรียบร้อยดีมาก 08/03/2558

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA อ่านเพิ่มเติม